spalatorie auto brasov spalatorie auto brasov spalatorie auto brasov spalatorie auto brasov

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE Societatea ERATA IMPEX SRL, persoana juridica cu sediul social in Str.OLTET, nr.29, bl.308, Brasov, Jud Brasov, cu numarul de inregistrare la Registrul Comertului J08/521/1994 si CUI RO 5314527 in calitate de operator, doreste sa va informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in contextul operatiunii referitoare la furnizarea serviciilor ERATA IMPEX SRL catre clienti, in scopurile specificate mai jos. Prin natura si procedurile serviciilor furnizate de ERATA IMPEX SRL, utilizatorii acestora („Clienti” sau „Utilizatori”) transmit anumite date personale utilizate pentru a asigura furnizarea si desfasurarea conform prevederilor legale si procedurilor proprii, in conditii optime si in siguranta a serviciilor. Protejarea datelor cu caracter personal ale clientilor ERATA IMPEX SRL si pastrarea acestora in siguranta este una din preocuparile importante ale ERATA IMPEX SRL si agentilor, partenerilor, subcontractantilor implicati in furnizarea serviciilor. Aceasta Declaratie privind Politica de confidentialitate reflecta politica de confidentialitate aplicata tuturor utilizatorilor serviciilor/produselor ERATA IMPEX SRL astfel incat acestia sa fie informati si sa poata decide in cunostinta de cauza asupra modului in care datele lor personale care sunt colectate prin utilizarea serviciului sunt sau vor fi utilizate precum si a drepturilor pe care le au.

DATELE CU CARACTER PERSONAL Prin date cu caracter personal se inteleg atat datele cu caracter nepersonal, cat si datele cu caracter personal – informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un element de identificare, incluzand, dar fara a se limita la: (I) nume, prenume, adresa, e-mail, telefon (ex. fix, mobil, fax); (II) informatii de natura financiara (ex. venituri, etc.); (III) diverse informatii necesare sau solicitate de autoritati specifice furnizarii serviciilor/produselor; (IV) informatii rezultate ca urmare a monitorizarii video/audio in cazul in care Clientul viziteaza una din locatiile in care se furnizeaza serviciile/produsele ERATA IMPEX SRL sau contacteaza serviciile de suport; (V) semnatura; (VI) orice alte informatii care deriva din acestea in urma prelucrarilor efectuate de ERATA IMPEX SRL ex., segmentarea clientelei in functie de diferite criterii, identificatorul unic generat la nivelul ERATA IMPEX SRL, pentru fiecare client in parte, informatii specifice serviciilor/produselor oferite de ERATA IMPEX SRL etc.) si orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor ERATA IMPEX SRL; (VII) IP-ul sau activitatile efectuate atunci cand navighezi pe site-ul nostru sau folosesti aplicatiile/serviciile ERATA IMPEX SRL. Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, arhivare, stergerea, distrugerea etc.

COLECTAREA INFORMATIILOR Este posibil sa va colectam si sa va prelucram datele personale in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale care ne revin fata de dvs., gestionarii si administrarii conturilor dvs. (daca este cazul), recrutarii si dezvoltarii personalului, sau in scopul asigurarii conformitatii cu legislatia in vigoare. Daca v-ati declarat de acord cu o astfel de utilizare, va vom folosi informatiile si pentru a va oferi produse si/sau servicii despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs. Site-ul, prin politicile adoptate, inclusiv prin regulamentele interne, subliniaza importanta protejarii datelor personale, se va asigura ca va respecta drepturile persoanelor vizate in temeiul GDPR si va depune toate eforturile pentru ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate cu respectarea cerintelor GDPR. Acesta Politica are rolul de a va informa in mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in contextul utilizarii serviciilor Site-ului. Daca dumneavoastra aveti sub varsta de 16 ani, va rugam sa nu ne furnizati date cu caracter personal. Colectam urmatoarele date: Colectam si prelucram datele dumneavoastra atunci cand interactionati cu Societatea prin intermediul Site-ului, respectiv informatiile pe care ni le furnizati prin completarea formularului de inregistrare card Express Car Wash sau a formularului de contact de pe Site. Datele cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul formularului de contact sau inregistrare card Express Car Wash si ulterior le prelucram sunt: [nume] [prenume] [adresa de email] [numarul de telefon] si o serie de date cu caracter personal pentru a facilita prestarea serviciilor: [adresa postala] [date calendaristice] [oras/locatie] – persoane fizice; [compania] [numar registru comert] [CIF] [adresa sediu social] [date calendaristice] [oras/locatie] – persoane juridice.

SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Prin acceptarea acestei Politici va exprimati acordul pentru includerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in baza de date a Societatii. Societatea nu poate fi trasa la raspundere pentru incorectitudinea datelor pe care le-ati furnizat, lipsa actualizarii acestora si/sau neglijenta dumneavoastra referitoare la securitatea datelor, respectiv a corespondentei transmise prin intermediul emailului/postei si/sau mesajelor de tip SMS si nu poate fi trasa la raspundere in situatia in care terte persoane au intrat in posesia datelor dumneavoastra. Societatea pastreaza, conform specificatiilor regulamentului privind protectia datelor personale, toate informatiile colectate in scopul derularii relatiilor contractuale sau precontractuale precum si o evidenta a tranzactiilor efectuate in format electronic si care sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In acest scop, un set minim de date cu privire la identitatea dvs., va fi prelucrat cu scopul unic al respectarii legislatiei in vigoare cu privire la asigurarea evidentei, inventarierii, selectionarii, pastrarii si folosirii documentelor pe care le detine.

TEMEIURILE PRELUCRARILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL ERATA IMPEX SRL prelucreaza datele cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri: 1. Executarea contractului si pasii preliminari pentru acest contract (art. 6(1) b GDPR) – pentru datele colectate prin formularul de inregistrare card Express Car Wash sau datele primite ca urmare a serviciilor de relatii cu clientii; 2. Obligatii legale (art. 6 (1) c GDPR) pentru datele necesare pentru facturare; 3. Consimtamant (art 6 (1) a GDPR) pentru datele folosite pentru marketing pentru vizitatorii site-ului expresscarwash.ro (e.g. cookie-uri de marketing, newsletter-uri trimise celor care si-au inregistrat cardul Express Car Wash la sectiunea inregistrare card etc.); 4. Interesul legitim (art 6 (1) f GDPR pentru datele folosite pentru marketing pentru clientii actuali (conform art. legea 506/2004 art 12 (2)) ai expresscarwash.ro, securitatea site-ului propriu expresscarwash.ro (considerent 49 GDPR) si datele folosite intern pentru optimizarea site-ului propriu expresscarwash.ro (si anonimizate sau pseudonimizate, dupa caz).

ESTE OBLIGATORIE PENTRU UTILIZATOR COMUNICAREA DATELOR? CARE SUNT CONSECINTELE IN CAZ DE REFUZ? Prelucrarile datelor cu caracter personal solicitate utilizatorilor/potentialilor utilizatori de catre ERATA IMPEX SRL in vederea furnizarii serviciilor sunt considerate strict necesare pentru furnizarea serviciilor conform prevederilor legale si procedurilor ERATA IMPEX SRL. Refuzul de a furniza astfel de date ne pune in imposibilitatea de a furniza serviciile. Utilizatorul poate opta sa nu i se prelucreze datele in scopuri de marketing direct.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, societatea poate dezvalui datele Clientilor, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoastere, catre urmatoarele categorii de terti: • autoritati de reglementare si autoritati legale • parteneri contractuali Acesti parteneri contractuali isi desfasoara activitatea comerciala si in Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite in limita obligatiilor pe care si le-au asumat fata de societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgam catre persoanele imputernicite de noi cu prelucrarea lor sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal in vederea realizarii serviciilor respective si, totodata, le solicitam sa nu foloseasca datele cu caracter personal in niciun alt scop. Depunem toate eforturile sa ne asiguram ca toate entitatile cu care noi lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate. De asemenea, unii dintre ei sunt la randul lor operatori care isi desfasoara activitatea comerciala si in Romania, cum ar fi furnizori ai serviciilor de plata in calitate de agenti. Unii dintre ei sunt terte parti care nu au rolul de a prelucra datele cu caracter personal, dar pot avea acces la ele in vederea indeplinirii obligatiilor lor sau in interactiunea lor cu societatea, dupa cum ar fi societati de mentenanta tehnica, auditori financiari sau prestatori de servicii juridice. Datele cu caracter personal mentionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor parti terte in urmatoarele situatii: (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in activitati de control cu privire la serviciile, activitatile sau activele societatii, care solicita societatii sa furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale care incumba societatii; (ii) pentru indeplinirea unei cerinte legale, inclusiv cele legate de furnizarea serviciilor, sau pentru protejarea drepturilor si activelor societatii noastre sau ale altor entitati sau persoane, dupa cum ar fi instantele de judecata; (iii) parti terte achizitoare, in masura in care activitatea societatii ar fi (total sau partial) transferata, iar datele cu caracter personal ale persoanelor vizate ar fi parte din activele reprezentand obiectul tranzactiei. De asemenea, pentru scopul prelucrarii reglementat mai sus, putem furniza datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor care fac parte din grupul ERATA IMPEX SRL, companii care vor fi supuse instructiunilor societatii in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN AFARA TARII In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele cu caracter personal ale Clientilor pot fi transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din spatiul Economic European (“SEE”). Astfel, informam Clientii, prin prezenta, ca orice transfer efectuat de catre societate catre un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protectia datelor nr.  2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

DURATA PRELUCRARII Vom stoca datele cu caracter personal ale Clientilor doar pentru perioada de timp necesara atingerii scopurilor prelucrarii, asa cum sunt ele mentionate mai sus, si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare inclusiv, dar fara a se limita la dispozitiile in materia arhivarii.

CE SE INTAMPLA CU DATELE UTILIZATORILOR CU CARACTER PERSONAL DUPA CE PRELUCRAREA INCETEAZA? Dupa momentul in care durata prelucrarii mentionata mai sus expira si societatea nu mai are motive legale sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, datele cu caracter personal vor fi sterse in conformitate cu procedurile societatii, care pot implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.

PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT SI CREAREA DE PROFILURI Datele cu caracter personal mentionate in prezenta pot fi supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv creare de profiluri.

SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Societatea evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale utilizatorilor / potentialilor utilizatori, persoana vizata are urmatoarele drepturi: Conform Regulamentului, va bucurati de urmatoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor personale: Dreptul privind accesul la datele colectate. In situatia in care datele cu caracter personal ale dumneavoastra sunt prelucrate de Societate va vom oferi acces la datele respective si la o serie de informații potrivit GDPR. Va vom transmite daca ne veti solicita o copie a datelor dumneavoastra care fac obiectul prelucrarii; Dreptul la rectificare. Aveti dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datele dumeavoastra inexacte, avand in acelasi timp dreptul de a obtine completarea datelor dumneavoastra care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare; Dreptul la stergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat”). Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor dumneavoastra daca se aplica unul dintre motivele prevazute de GDPR. Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra; Dreptul la portabilitatea datelor. Aveti dreptul de a primi din partea Societatii datele dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat si dreptul de a ne solicita, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic, sa va transmitem datele catre alt operator de date cu caracter personal; Drepturile de care va bucurati pot fi exercitate, in conditiile Regulamentului, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, transmise prin posta la adresa Societatii din preambul sau pe adresa de e-mail a Societatii (contact@expresscarwash.ro), cerere la care va vom raspunde in termenul prevazut de GDPR. Pentru a raspunde unei asemenea cereri va trebui sa va dovediti identitatea si sa ne oferiti orice alte detalii care sa ne ajute sa raspundem cererii dumneavoastra. Dorim sa va informam ca in baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a va refuza justificat solicitarile abuzive si/sau anumite solicitari care nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare si totodata ca avem dreptul de a percepe o taxa rezonabila si proportionala cu cererea dumneavoastra. In situatia in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra nu este efectuata cu respectarea tuturor cerintelor impuse de Regulament va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare ,,ANSPDCP”) – www.dataprotection.ro si/sau instantelor competente.

MODIFICARI ADUSE ACESTEI DECLARATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ERATA IMPEX SRL isi rezerva dreptul de a modifica prezenta Declaratie – Politica de confidentialitate fara o instiintare prealabila, in conformitate cu legislatia in vigoare. In masura in care prezenta Declaratie va suferi modificari, ERATA IMPEX SRL, va publica pe site o versiune actualizata. Va rugam sa revedeti Declaratia – Politica de confidentialitate din timp in timp, fie pe site-ul http://www.expresscarwash.ro/, fie in locatiile unde sunt disponibile serviciile, pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acesteia.